Wet Arbeidsmarkt in Balans(WAB)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans(WAB) in werking.

Wat betekent dit voor u en uw bedrijf? Aram Advies heeft de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Doel van de wet arbeidsmarkt in balans(WAB)

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Vast contract vs. Flexibel contract

Heeft u werknemers in dienst met een zogeheten flexcontract dan is het wellicht voor u aantrekkelijker om deze werknemers een vast contract aan te bieden. Vanaf 1 januari 2020 gaat u als werkgever 5% minder WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan wanneer deze werknemers een flexibel contract hebben.

De lagere WW-premie is onder andere ook van toepassing op werknemers onder de 21 jaar die maximaal 52 uur per maand werken en leerlingen met een BBL-overeenkomst.

Oproepkrachten met een aantal vaste uren

Heeft u werknemers in dienst op basis van oproep? Dan bent u als werkgever vanaf 1 januari 2020 verplicht uw werknemers die al langer dan 1 jaar in dienst zijn op basis van oproep een contract aan te bieden voor een vast aantal uren. Dit aantal uren moet overeenkomen met het gemiddeld aantal uren dat u een werknemer heeft opgeroepen.

Goed voorbereiden

Als werkgever moet u zich voorbereiden op de veranderingen per 1 januari 2020. Kijk voor de uitgebreide veranderingen en regels op de site van de Rijks overheid of neem contact met ons op.