Wat, de KOR verdwijnt?

Inderdaad, de Kleine ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting verdwijnt per 1-1-2020 en wordt vervangen door de Omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). Wat deze nieuwe regeling inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn voor jou als ondernemer, lees je in dit artikel.

Huidige regeling kleine ondernemersregeling

Ben je als ondernemer of zzp’er btw-plichtig en moet je op jaarbasis minder dan € 1.883 btw afdragen? Dan heb je nu nog waarschijnlijk recht op de KOR. Je kunt door die regeling (soms een deel van) de afgedragen btw terugvragen.

Nieuwe regeling vanaf 2020

Waar nu gekeken wordt naar de afgedragen btw, draait het vanaf 2020 om de gehele omzet. Wanneer je als ondernemer minder dan € 20.000 aan omzet hebt, heb je recht op vrijstelling van omzetbelasting (btw). Je hoeft geen btw af te dragen, factureert geen btw en bent vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen. Let op: je bent daarmee ook een aftrekpost kwijt. De regeling is alleen bedoeld voor goederen of diensten in Nederland. De OVOB is overigens vrijwillig, je kunt er dus ook voor kiezen om de regeling niet toe te passen.

Voorwaarden vrijstelling KOR

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe vrijstelling btw mag de omzet dus niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar. In tegenstelling tot de huidige regeling kunnen in de nieuwe regeling ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruiken maken van de regeling. Aanmelden voor de nieuwe regeling kan al vanaf 1 juni 2019. Als je direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, dan moet je je vóór 20 november 2019 hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Vanaf het tijdstip van deelname, geldt de OVOB voor ten minste drie jaar.

Gevolgen vrijstelling

Gevolgen voor jou als ondernemer bij keuze voor de vrijstelling:

  • je brengt geen btw meer in rekening bij jouw klanten;
  • je kan de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst;
  • je doet geen btw-aangifte meer.

Het is nog wel nodig om de omzet bij te houden in de administratie.
Meer informatie of vragen, neem contact met ons op.
www.aramadvies.nl