Maatregelen overheid

De overheid heeft verscherpte maatregelen genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers en dus ook voor jou. De horeca bijvoorbeeld, met uitzondering van afhaal- en bezorgservice, moet verplicht 3 weken dicht en ondernemers in de detailhandel hebben te kampen met sterke teruggang in klandizie. Hierdoor hebben zij te kampen met sterke teruggang in de omzet.

Wat biedt de overheid de getroffen ondernemers? Waar kun jij als ondernemer mogelijk recht op hebben? Hieronder een aantal mogelijke oplossingen voor jouw onderneming:

Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel met een loondoorbetalingsverplichting kunnen werktijdverkorting aanvragen bij het UWV. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • verwachting van minstens 20% minder werk;
  • periode tussen minimaal 2 weken en maximaal 24 weken waarbij de eerste 2 weken voor eigen risico zijn;
  • geldt niet voor oproep- en uitzendkrachten
  • er dient een vergunning aangevraagd te worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/
  • na ontvangst vergunning kan WW-uitkering voor het personeel aangevraagd worden bij het UWV via https://www.uwv.nl/

ZZP-er / onderneming zonder personeel

Voor ondernemers zonder personeel bestaan weinig alternatieven. Kom je acuut in financiële problemen, dan kan je een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandsverlening Bbz (https://www.rozgroep.nl/).

Inkomensverlies is ook niet te verhalen op de bedrijfsschadeverzekering heeft het verbond van verzekeraars gemeld.

Overige

  • Mogelijkheid om meer en sneller (makkelijker) een krediet te krijgen om verliezen te financieren
  • Mogelijkheid uitstel van betaling van belastingen bij aantoonbare betalingsproblemen als gevolg van het corona-virus

Voor vragen of ondersteuning, neem contact op met Aram Advies.